Vill du börja med trav?

Är det så att dun funderar på att bli kusk eller travtränare? För att komma in i branschen är det ofta bra att vända dig till en travtränare som redan håller på och gå som lärling hos denna. Du behöver även skadda licens samt att du måste vara hos en travtränare som har minst 5 hästar i sitt stall.

För att ta licens så måste du gå en utbildning. Den innehåller både teori och praktik. Dessutom ingår provlopp. Inom travsporten finns det även andra licenser för både lärlingar och för de som kommit en bit på vägen. 

En A-licens är det som är en professionell tränarlicens och dessa beviljas av Svensk Travsport. Alla andra licenser beviljas av det lokala travsällskapet. Från och med 1 januari 2020 införs nya och förenklade licensbestämmelser. Det kommer att finnas två typer av tränarlicens, A- och B-, samt en kör- och montélicens.

Enligt travsport.se är det dessa licenser du kan ha: 

Tränarlicens

A-licens:
Du får träna obegränsat antal hästaroch detta är din huvudsakliga yrkesverksamhet.

Grundkrav A-licens:

Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.
Ha fem års väl genomförd praktik. En del av denna ska du ha fått vid anställning hos A-tränare, om du inte drivit en egen tränarrörelse under en längre period.
Du ska med godkänt resultat ha genomgått A-tränarkurs eller Hippologexamen med särskild tilläggskurs.
Du ska ha giltig F-skattsedel som årligen ska skickas in till Svensk Travsport.

B-licens:
Du får träna ett obegränsat antal hästar som du är företrädare eller firmatecknare för, samt fem hästar du inte har något ägarskap i.

Grundkrav B-licens:

Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.
Du ska ha av Svensk Travsport fastställd kompetens och med godkännande ha genomgått av Svensk Travsport föreskriven B-licensutbildning.

Kör- och montélicens

Kör-/Montélicens ger dig rätt att köra/rida i tävling, det vill säga i totalisatorlopp, kvalificeringslopp, premielopp eller poänglopp. Det finns två typer av körsvenskrav, kategori 1 och kategori 2.

Grundkrav kör- och montélicens:

Du ska ha minst ett års erfarenhet av körning/ridning av travhästar.
Du ska med godkänt resultat ha genomgått kör-/montélicensutbildning.
Du kan ta ut kör-/montélicensen under det kalenderår du fyller 16 år.
Körsvenskrav kategori 1:
Du ska ha kört minst 100 lopp senaste fem åren, varav minst 20 lopp senaste två åren. Licenstagare som kör/rider åt andra mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.

Körsvenskrav kategori 2:
Du ska ha godkänd kör-/montélicensutbildning. Licenstagare som kör/rider åt andra mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.

13 Mar 2020